rhy.fi
Ajankohtaista

Sihteerille voi jättää ilmoitukset, osoitteen muutokset, ym. tiedot sihteerin
sähköpostin (PALAUTELOMAKKEEN) kautta (tulee sihteerille suoraan).
Jättäkää hyvät jäsenet seuran sihteerille uudet osoitteenne, tiedän että osa
teistä on muuttanut tiedossamme olevasta osoitteesta, mutta en tiedä minne?????!!!!!
Ottakaa oma riista käyttöön (valitkaa yhteystietojen näkyvyys kaikille jäsenille / seuran toimihenkilöille). Ilmoittakaa metsästäjänumeronne seuralle niin osoitetietonne päivittyvät automaattisesti jäsenrekisteriin!!!
Lisää vasta tämän jälkeen uusi teksti!!
JALASJÄRVEN iTÄINEN METSÄSTYSYHDISTYS RY:n
 Tilino: FI97 4108 0011 3137 83 

JASJÄRVEN ITÄINEN METSÄSTYSYHDISTYS RY KUTSUU
seuran maanomistajat ja seuran jäsenet perheineen/seuralaisneen
 HIRVIPÄIVÄLLISILLE Hirvijärven raittiustalolle su.5.5.2024 klo.12.00
 Arvontaa, palkintona hirven lihaa
               TERVETULOA                      JOHTOKUNTA

VAHINKOLINTULUPA 2024
Naakka 200 kpl. 23.5-31.7.2024 ja Varis 150 kpl  23.5-31.7.2024
pesimisaikana vain tilakeskusten Yhteydessä ja pellolla pyöröpaaleilla.
Ääntä synnyttävää laitetta saa käyttää vain pelloilla ei tilakeskuksilla.
sihteerille ilmoitus saaliista 1.8.2024 eli HETI LUVAN LOPUTTUA.

Kökkä ke. 17.4   klo. 18.00
Kökkä to. 25.4   klo. 18.00
Kökkä ke. 15.5   klo. 18.00
mukaan voi ottaa raivaussahaa, moottorisahaa, akkutyökaluja ym.


AMPUMARATA VUOROLISTAT löytyvät näiltä nettisivuilta, kaikille uusille 
jäsenille on vuoro trapissa ja jotka aikovat hirviseurueeseen hirvessä x2.
Listoja ei jaeta vaan kaikkien pitää tarkistaa vuoronsa ampumalistoilta.
Jos ei suorita vuoroaan, sakko 30.00 €, kökkävelvoita uusilla jäsenillä. 

                    Vahinkolintulupa 2024 ei voimassa. haku kesken

Elokuun alussa sihteerille heti tieto saaliin määrästä. tieto menee Riistakeskukselle 

Seuran jäsenillä mahdollisuus käyttää reviiri- ja oma riista ohjelmia mm. seuralle vuokrattujen metsästysalueiden tarkistamiseksi ja saalis/näköhavaintojen kirjaamiseksi. Lähetä oma sähköpostiosoitteesi ja metsästyskorttisi numero seuran puheenjohtajalle niin sinut lisätään automaattisesti kyseisiin ohjelmiin seuran jäsenenä. Lisätietoja tarvittaessa puheenjohtajalta.

METSÄSTÄJÄLIITON DIGI-JAHTI digi-jahdin löydät osoitteesta,
http://www.digijahti.fi
Kaikille avoimen tutustumiskauden jälkeen Digi-Jahtia voivat lukea vain Metsästäjäliiton jäsenet. Päivitä sähköpostiosoitteesi liiton jäsenrekisteriin,
niin saat aina tiedon lehden ilmestymisestä. Jäsenrekisterin kirjautumisohjeet
löydät osoitteesta http://metsastajaliitto.fi/jasenrekisteri t. sihteeri 

Itäisen TALVIKOKOUS seuran majalla pidettiin su. 14.04.2024 klo. 12.00
Kokouksen avasi seuran puheenjohtaja Janne Lehtinen hiljaisella hetkellä Simo Lampisen, Arto ja Meeri Hallilan, Erkki Koivusaaren ja Teppo Välimäen muistoksi
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Koivulahti ja sihteeriksi Markku Honkaranta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Sievi ja Jari Yli-Somero. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjan tarkastajat.
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksyttiin esityslista. kokouksessa läsnä 22 jäsentä.
Hyväksyttiin vuoden 2023 tilit, tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
Kokous myönsi yksimielisesti tili- ja vastuuvapauden tili- ja vastuu velvollisille.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Janne Lehtinen.
Johtokunnan erovuorossa, Mikko Hirsimäki, Kalle Kiviniemi, Jyrki Rasinpää ja Voitto Rajamäki. Mikko Hirsimäen tilalle valittiin Mikko Salo, Kalle Kiviniemi, Jyrki Rasinpää ja Voitto Rajamäki valittiin uudelleen. Lisäksi johtokuntaan kuuluvat Veijo Saari, Petri Oksala, Pertti Kalmari ja Marko Viitala. Toiminnantarkastajiksi valittiin Mauno Syngelmä ja Hermanni Takala, sekä heidän varamiehiksi Seppo Koivulahti ja Jarmo Sievi.
Jäsenmaksut pysyvät ennallan, maanom.jäsen 35 €/vuosi ja ei maanomistaja jäsen 45 €/ vuosi. Liittymismaksu maattomalla 400 €. Nuorisojäsen maattomalla alle 18 v liittymismaksu 200 €. Uusille jäsenille kahden vuoden koejäsenyys, johtokunta vahvistaa 2 vuoden jälkeen jäsenyyden. 
Kokous päätti että uusia jäseniä valittaessa on läsnäolo velvollisuus,  maanomistaja-jäsenellä suotavaa, maattomalla jäsenellä pakollista olla paikalla joko johtokunnan kokouksessa tai yleisessä kokouksessa. Kaikilla jäsenillä kökkävähennys 2,5 € / kerta jotka vähennetään seuraavan vuoden jäsenmaksusta.
Kaikilla uusilla jäsenillä kökkävelvoite (8.8.2010 kesäkokouksessa päätetty).
Hyväksyttiin vuodelle 2024 toimintasuunnitelma.
Ampumaratamaksut: Hirvi 10 laukausta / sarja 2.0 €, Karhu 2.0 € kerta.
Trap 25 kiekkoa / 5.0 € lisäksi Compac-rata 5.0 €,
Hirvilupia haetaan riistakeskuksen päätöksen mukaan, lopullinen määrä tarkentuu syksyllä, lupamäärä tulee putomaan. Lisäksi haetaan 10 peuran lupaa.
Jahtimaksu hirvenmetsästyksen osalta (75 €/metsästäjä) maksettava 30.9.2024 mennessä. Jokaisen hirvimetsälle ja peurametsälle  osallistuvan tulee ampua 5 sarjaa tai 200 pistettä juoksevaan hirvikuvaan ENNEN jahtikokousta,
KAIKKIEN JAHTIIN AIKOVIEN TOIMITETTAVA OMAT PAPERIT JAHTIKOKOUKSEEN!!!
Jahtipäälliköksi valittiin Kari Koivulahti, ryhmänjohtajat toimivat varapäälliköinä.
Peurapäällikkö sekä varapäälliköt valitaan syksyn peurakokouksessa.  Peurapäällikölle ilmoitus kun lähtee jahtiin ja saatuaan saalista.
Saadusta kaurissaaliista ilmoitus Pekka Huhtakalliolle joka toimii kauris yhteys henkilönä. Kauriin osalta ampujan lisäksi huolehdittava ITSE ilmoitus riistakeskukselle (suositus oma riistan kautta).
Ampuma-ja kilpailujaoston puheenjohtajaksi Marko Viitala ja vpj. Sami Leppänen. Haulikon vastuuhenkilöt, Jarmo Sievi ja Reijo Kalliosaari. Kiväärin vastuuhenkilö Voitto Rajamäki. Ampumarata vastaavina toimivat, Luodikossa ja Hirvessä Voitto Rajamäki, sekä Trapissa Marko Viitala.
Metsästys koira jaostoksi puheenjohtajaksi Mika Saari ja vpj. Mikko Hirsimäki Hirviseurueen koiraryhmä kuukuu myös ko. jaostoon.
Vahinkolintulupa on vielä Haussa, ilmoitus heti luvan saadessa. 
Saalis ilmoitus vahinkolinnuista kesäkokoukseen, sihteerin tehtävä ilmoitu  RHP:iin.
Tarkemmat tiedot seuran nettisivuilta. Jalasjärven rhy/jimy
Riistapeltoja tehdään entiseen tapaan. Siemeniä seuralla.
Lopuksi muistutettiin että metsästyksen yhteydessä ei ajeta moottoriajoneuvoilla pelloilla tai pihoissa ilman maanomistajan lupaa, ajoneuvoja ei myöskään jätetä niin että ne tukkivat kulkuväyliä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 12.56
Kokouksen puolesta sihteeriKesäkokous seuran majalla su. 6.8. 2023 klo. 12.00
Puheenjohtaja Janne Lehtinen avasi kokouksen hiljaisella hetkellä
Heikki Tolvasen muistoksi. 
Arvonnassa onni suosi Reijo Kalliosaarta ja Pekka Kuuppelomäkeä. Palkinto on 50 € lahjakortti kodinkoneliike Vilposelle.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Lehtinen ja sihteeriksi Markku Honkaranta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Kangasniemi ja Voitto Rajamäki
jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksessa oli 42 osanottajaa. Esiteltiin uudet jäsenet joita oli 7 kpl.
Riistakiintiöt: Metso 1 kpl. uros. Teeri 2 kpl suositus nuori lintu uros. 
Metsäpyy 5 kpl, Fasaani 1 kpl. Peltopyy ja Riekko rauhoitetaan. Kyyhky ja vesilinnut valtion ajalla, Lehtokurppa vapaa. Metsäjänis ja rusakko kiintiöistä vapaat, valtion ajalla.
Kauriskiintiöksi sovittiin 3 kaurista / metsästäjä / vuosi riippumatta iästä.
Suositellaan ettei kauris pukkia ammuttaisi.
Kaurispukin kevätmetsästys sallitaan, 1 per. metsästäjä.
Päiväkortilla vieras saa ampua 1 kauriin /  kausi on pois isännän kiintiöstä.
Kauriin kyttäysjahdissa saaliista ilmoitus Pekka Huhtakalliolle ja Riistakeskukselle. 
Päiväkortilla saa osallistua kauriin yhteisjahtiin, jos ei halua kaurista se arvotaan. henkilökohtainen kiintiö ei koske seurue jahtia.
Yhteisjahdin johtaja ohjeistaa saaliinjaon jahtiaamuna, yhteijahdissa ei kiintiötä.
Toisen hoitamalle ruokintapaikalle ei mennä ilman lupaa, 
Peuran metsästys, kiintiö 1 peura / metsästäjä. Seuran kiintiö 5+5,
metsästys päättyy kun seuran kiintiö on täynnä.
Peura päällikkönä toimii Petri Oksala jolle ilmoitus tehtävä heti kun lähtee
kyttäys metsälle ja heti saalista saadessaan. Peuran seurue metsästyksessä osallistumismaksu ja saaliin jako sovitaan peurakokouksessa.
Vesilinnun metsästys, alkaa tunti ennen auringonnousua ja päättyy iltaisin tunti auringonlaskun jälkeen. Rauhoitusalueet: Tuotannossa olevat turvetuotanto alueet rauhoitetaan kanalinnustukselta. Hirvi-ja peurajahtiin aikovilla on 5 sarjan tai 200 pisteen ampumavaatimus juoksevaan hirvikuvioon.
Hirviseurueen kokouksessa su. 24.09 klo. 12.00 päätetään jahdin aloitus.
Hirvijahdin osallistumismaksu 90 € maksettava 30.09 mennessä.
Kaatoluvat ratkeavat jahtipäälliköiden kokouksessa, lupamäärät putoavat runsaasti.
Suurpedoista aina ilmoitus Reijo Kalliosaarelle ja Ari Syrjälälle.
Villisijoista aina ilmoitus heti WhatsAppiin.
Päiväkortin hinta kaikelle metsästykselle 20 € / päivä.
Pienpetokortti 50.00 € metsästyskausi.
Päiväkortin ostajalla myös 6§:n mukainen vuosittainen kiintiö.
Päiväkortin ostajalla oltava aina seuran jäsen paisi vesilinnustuksessa ja pienpetopyydissä. Varislintujen metsästyksessä 1.3-9.8 välisenä aikana ei tarvitse
lunastaa päiväkorttia jos on isännän kanssa jahdissa.
Netissä voi myös maksaa päiväkortin, pitää olla isännän ja vieraan nimi sekä metsästyspäivät ja kirjoittimella kopio.
Seura hoitaa Tracker luvan, maksu tilille joka ilmoitetaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 12.55.
Kokouksen puolesta sihteeri

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös